Veel gestelde vragen

Volgt de corporatie het advies van de commissie altijd op?
Is de uitspraak ook bindend voor de klager?
Is de Regionale Geschillencommissie echt onafhankelijk?
Zijn de leden van de Regionale Geschillencommissie deskundig?
Waar vindt de zitting van de commissie plaats?
Wordt mijn klacht vertrouwelijk behandeld?
Kan ik mij laten vertegenwoordigen?