Formulier indienen geschil

Via onderstaand formulier kunt u een geschil indienen bij de Regionale geschillencommissie. U vult onderstaand formulier volledig in klikt daarna op de verzendknop onder aan de pagina. Op het moment dat het formulier verzonden is ontvang u een kopie per e-mail.

Formulier indienen geschil

PersoonsgegevensMet welke woningcorporatie/ woningbouwvereniging heeft u een geschil?Heeft u de klacht schriftelijk voorgelegd aan de directeur?


Heeft u schriftelijk antwoord van de directeur gehad?


Waarover gaat het geschil?
Wat ziet u als oplossing?
Is dit geschil al in behandeling bij derden?


Heeft u overleg gevoerd of gecorrespondeerd met een van de medewerkers van uw woningcorporatie?


Zijn er schriftelijke stukken m.b.t. het geschil?


Wilt u uw geschil persoonlijk toelichting aan de Regionale Geschillencommissie?


Als u wordt uitgenodigd, wilt u dan iemand meenemen om u bij te staan bij de hoorzitting van de Regionale Geschillencommissie?


Naar waarheid ingevuld: