Maak uw keuze...

Privacybeleid Regionale Geschillencommissie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van de Regionale Geschillencommissie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Regionale Geschillencommissie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De Regionale Geschillencommissie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze gegevens?

NAW en contactgegevens
Dit zijn uw voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en  overige persoonsgegevens die betrekking hebben op of van belang zijn voor de behandeling van het geschil.

Deze gegevens gebruiken we om:
- het registreren en behandelen van uw geschil;
- de communicatie met u over uw geschil.

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het onderzoeken van de kwaliteit van onze dienstverlening, zodat we deze ook kunnen verbeteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt om een geschil tussen u en één van de aangesloten woningcorporaties te laten behandelen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de geschillenbehandeling uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de Regionale Geschillencommissie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de Regionale Geschillencommissie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen analytische cookies voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Gegevens zijn enkel inzichtelijk voor leden en de ambtelijk secretaris van de Regionale Geschillencommissie en voor vertegenwoordigers binnen uw eigen woningcorporatie. Deze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aapassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaarbeleid

Uw gegevens worden door ons op een veilige manier bewaard voor de duur dat uw geschil in behandeling is. In verband met de opstelling van het jaarverslag bewaren we uw gegevens tot uiterlijk 1 jaar en 2 maanden na sluiten van het dossier. Daarna wordt uw dossier vernietigd.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Regionale Geschillencommissie
Postbus 82
5420 AB Gemert
secretariaat@regiogeschillencommissie.nl
0492-348849