Maak uw keuze...

Geschillencommissie

Over de onafhankelijke regionale geschillencommissie

Met de regionale geschillencommissie heeft u de mogelijkheid om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen.

De commissie bestaat uit drie personen en een plaatsvervanger die door de deelnemende corporaties en de betrokken huurdersorganisaties gezamenlijk zijn benoemd. De leden zijn geselecteerd op hun deskundigheid en hebben geen binding met de corporaties. Dit waarborgt hun onafhankelijke positie. De deelnemende corporaties en de betrokken huurdersorganisaties beoordelen jaarlijks gezamenlijk het functioneren van de commissie. De leden van de commissie voldoen aan de profielschets

Achtergrond

Op grond van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht een commissie te hebben die zich uitspreekt over klachten van klanten, die betrekking hebben op het handelen of nalaten van medewerkers of leveranciers van de corporatie. Uitgangspunt is wel dat de corporatie eerst zelf in de gelegenheid is geweest de klacht op te lossen en dat de leidinggevende of directeur over de klacht een besluit heeft genomen.

De regionale geschillencommissie doet haar werk voor de tien aangesloten woningcorporaties

Reglementen en convenanten

De geschillencommissie werkt aan de hand van de volgende reglementen en convenanten:
• Reglement Regionale Geschillencommissie 

 

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over het werk van de regionale geschillencommissie? Bekijk dan hier de jaarverslagen: 

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022