Maak uw keuze...

Gezocht: voorzitter en leden Regionale Geschillencommissie

De Regionale geschillencommissie (RGC) behandelt geschillen van huurders en woningzoekenden. Dit doet zij voor negen woningcorporaties in het zuidoosten van Noord-Brabant. In de komende anderhalf jaar treden de huidige voorzitter en de drie leden van de commissie af. De maximale zittingstermijn is dan namelijk bereikt.

De negen woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn daarom op zoek naar:

Voorzitter én leden voor de Regionale Geschillencommissie

Wat gaat u doen?
De taak van de Regionale Geschillencommissie is het behandelen van geschillen tussen huurders, woningzoekenden, huurdersorganisaties en aangesloten woningcorporaties, zoals beschreven in het ‘Reglement regionale geschillencommissie’, het convenant ‘Tweede Kans Beleid’ en het convenant ‘Gegevensuitwisseling’. Het doel van de geschillenbehandeling is het uitbrengen van bindende adviezen over geschillen en zo een bijdrage leveren aan het functioneren van woningcorporaties.

Interesse?
Heeft u interesse en voldoet u aan de profielschets? Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 19 april naar Martine Huisman (ambtelijk secretaris RGC) via mail secretariaat@regiogeschillencommissie.nl.

Reglementen en convenanten

De geschillencommissie werkt aan de hand van de volgende reglementen en convenanten:
• Reglement Regionale Geschillencommissie 
• Geschillenregeling tweedekansbeleid
• Convenant gegevensuitwisseling tweedekansbeleid
• Convenant tweedekansbeleid