Maak uw keuze...

Gezocht: leden Regionale Geschillencommissie

De Regionale geschillencommissie (RGC) behandelt geschillen van huurders en woningzoekenden. Dit doet zij voor tien woningcorporaties in het zuidoosten van Noord-Brabant. Per 1 januari 2021 treden de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter af. De maximale zittingstermijn is dan namelijk bereikt.

De tien woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn daarom op zoek naar:

2 leden voor de Regionale Geschillencommissie met een juridisch profiel

Wat gaat u doen?
De taak van de Regionale Geschillencommissie is het behandelen van geschillen tussen huurders, woningzoekenden, huurdersorganisaties en aangesloten woningcorporaties, zoals beschreven in het ‘Reglement regionale geschillencommissie’, het convenant ‘Tweede Kans Beleid’ en het convenant ‘Gegevensuitwisseling’. Het doel van de geschillenbehandeling is het uitbrengen van bindende adviezen over geschillen en zo een bijdrage leveren aan het functioneren van woningcorporaties..

Interesse?
Heeft u interesse en voldoet u aan de profielschets? Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 11 januari 2021 naar Martine Huisman (ambtelijk secretaris RGC) via mail secretariaat@regiogeschillencommissie.nl.

Reglementen en convenanten

De geschillencommissie werkt aan de hand van de volgende reglementen en convenanten:
• Reglement Regionale Geschillencommissie 
• Geschillenregeling tweedekansbeleid
• Convenant gegevensuitwisseling tweedekansbeleid
• Convenant tweedekansbeleid