Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Volgt de corporatie het advies van de commissie altijd op?
De Regionale Geschillencommissie brengt een bindend advies uit. De deelnemende corporaties hebben zich er toe verplicht het advies altijd op te volgen, ook als ze het er niet mee eens zijn

Is de uitspraak ook bindend voor de klager?
De uitspraak van de Regionale Geschillencommissie is bindend voor de corporatie. Een klager die het niet eens is met de uitspraak kan het geschil altijd nog voorleggen aan de rechter.

Is de Regionale Geschillencommissie echt onafhankelijk?
Ja. De commissie bestaat volledig uit deskundigen die geen belangen hebben bij de deelnemende corporaties. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de leden door de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties gezamenlijk benoemd. De deelnemende corporaties en de betrokken huurdersorganisaties beoordelen jaarlijks gezamenlijk het functioneren van de commissie. 

Zijn de leden van de Regionale Geschillencommissie deskundig?
Geschillenbehandeling is niet gemakkelijk. Daarom bestaat de commissie uit mensen die ervaring hebben met geschillen. In de commissie zitten enkele juristen, maar ook bouwkundigen en deskundigen op het gebied van de volkshuisvesting.

Waar vindt de zitting van de commissie plaats?
De zitting van de commissie vindt plaats  op een neutrale locatie in het werkgebied van de corporatie. U hoort van de secretaris van de commissie waar dit is.

Wordt mijn klacht vertrouwelijk behandeld?
De behandeling van geschillen is vertrouwelijk en niet openbaar. Alleen de klager, de corporatie en de geschillencommissie zijn op de hoogte.

Kan ik mij laten vertegenwoordigen?
Als u dat wilt kunt u zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand van uw keuze.  Dit moet u dan wel uiterlijk 24 uur vóór de zitting laten weten aan de ambtelijk secretaris.