Achtergrond

Achtergrond

Op grond van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht een commissie te hebben die zich uitspreekt over klachten van klanten, die betrekking hebben op het handelen of nalaten van medewerkers of leveranciers van de corporatie. Uitgangspunt is wel dat de corporatie eerst zelf in de gelegenheid is geweest de klacht op te lossen en dat de leidinggevende of directeur over de klacht een besluit heeft genomen.

De regionale geschillencommissie doet haar werk voor de acht aangesloten woningcorporaties

 

Jonge vrouw